(0182) 350737 info@ctbb.nl
Selecteer een pagina

Infrastructurele werken

Advies, systems engineering en realisatie

CTBB B.V.

Civiel Technisch Bureau Bergambacht verricht werken aan de infrastructuur in binnen- en buitenruimten.

Van advies tot realisatie, van woonwijk tot kunstgrasveld, van bedrijfsterrein tot wegenbouw, van speeltuin tot parkgebied, van bodem tot waterwerk, CTBB levert duurzame voorzieningen voor de boven- en ondergrondse infrastructuur.

Fundamenteel beter

Advisering

De adviseurs van CTBB beschikken over een brede deskundigheid op het gebied van de aanleg, het beheer en het onderhoud van infrastructuren in buitenruimten. Zij worden ondersteund door ervaren specialisten uit de diverse vakgebieden en dragen zorg voor praktische oplossingen binnen budget. U doet uw voordeel met onze technische kennis, snelle werkwijze en klantgerichte flexibiliteit.

Projectadvies

Voordat u aanvangt met infrastructurele werken in de buitenruimte is het van belang een juiste inschatting te maken van de te verwachten werkzaamheden en zich eventueel voordoende onvoorziene omstandigheden. Een vroegtijdige signalering van relevante knelpunten voorkomt problemen tijdens de realisatie en na de oplevering. Wij zijn u graag van dienst met gericht advies betrekking hebbende op haalbaarheidsvraagstukken, de opstelling van het programma van eisen en het bestekschrijven.

Beheeradvies

Goed beheer, periodieke inspecties en tijdig onderhoud voorkomen in veel gevallen problemen als afwateringsoverlast, kabel- of leidingrot, disfunctionerende riolering en verzakkingen van bestratingen. Doordat infrastructurele voorzieningen in de loop der tijd intensiever worden gebruikt dan oorspronkelijk beoogt, kunnen op den duur versnelde slijtage en overbelasting optreden. CTBB stelt graag in samenspraak met u een kostenefficiënt beheerplan op waarmee acute problemen met vervelende gevolgschades kunnen worden voorkomen.

Onafhankelijk advies

Met CTBB beschikt u over een onafhankelijke adviseur die u de vrijheid geeft om zelf te bepalen welke aannemer er uiteindelijk voor de uitvoering zorg zal dragen. Natuurlijk heeft het grote voordelen indien u ook de uitvoering aan ons gunt. Doordat wij in een vroeg stadium bij uw project betrokken zijn, kunnen wij tijdig een daadkrachtig uitvoeringsteam, uitgerust met moderne machinerie en apparatuur, voor uw werk reserveren. Het inzicht in uw project, de lopende contacten, de korte communicatielijnen en een scherpe prijsstelling maken CTBB tot een leverancier waarop u kunt bouwen.

Het belang van systems engineering

Kenmerkend voor het traditionele bouwproces is dat de aannemersmarkt pas wordt ingeschakeld nadat de opdrachtgever, al dan niet bijgestaan door een adviseur, de complete uitwerking van een infrastructureel project heeft opgesteld. Met deze werkwijze wordt de ervaring, know how en creativiteit van de markt niet of slechts beperkt benut. Het traditionele proces kenmerkt zich door abrupte onvolkomen faseovergangen en kostenverhogende bijsturingen. Partijen in de keten werken in strikt gescheiden verantwoordelijkheden, waardoor efficiëntie door integratie heel lastig is. Verspilling lijkt in het traditionele model een gewoonte geworden.

Verschuiving van rollen en taken

Bij de bouw van infrastructurele projecten vindt een verschuiving plaats van rollen en taken. Opdrachtgevers vragen steeds vaker aan marktpartijen om invulling te geven aan ontwerpen. Zo krijgt de markt steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de realisatie van infrastructurele projecten. De taak van de opdrachtgever concentreert zich vooral op het formuleren van specifieke eisen waaraan de ontwerpen moeten voldoen, het bewaken van die eisen gedurende het ontwerp- en het bouwproces en het maken van afspraken met de omgeving.

Wenselijkheid interdisciplinaire methode

Een andere belangrijke ontwikkeling in de bouwsector is de roep om transparantie en een betere beheersing van processen om projecten sneller en beter uit te kunnen voeren. Door de toenemende omvang en complexiteit van projecten dienen partijen steeds meer informatie over te dragen. De ontwikkelingen in de sector vragen om een nieuwe werkwijze die de activiteiten van alle partijen structureert. Een interdisciplinaire methode die aangeeft wat de betrokkenen op welk tijdstip van elkaar kunnen verwachten.

Systems engineering, effectief en efficiënt

Systems engineering is een manier om al deze informatie effectief vast te leggen. De systems engineering benadering is tientallen jaren geleden bedacht en heeft zich gedurende de jaren steeds verder doorontwikkeld tot een volwassen en bewezen aanpak. Het gaat met name over klanteisen, ontwerpafwegingen en gemaakte keuzes. Door deze informatie goed op te slaan, voorkomen we miscommunicatie en vermijden we fouten, vertragingen en schadeclaims. Systems engineering wordt door steeds meer partners in de grond-, weg- en waterbouw verwelkomd. Het betreft een interdisciplinaire benadering om succesvol bouwprocessen te realiseren.

Uitgangspunten van systems engineering

– Het vroeg in de ontwikkelingsfase beschrijven van eisen en functies.
– Het parallel afleiden van de eisen en het uitwerken van het ontwerp.
– Het opstellen van klanteisen-, systeemeisen- en vraagspecificaties.
– Het gestructureerd ontwerpen van de passende oplossing.
– Het realiseren van de oplossing en aantonen dat deze voldoet.

%

KNOW HOW

%

VAKMANSCHAP

%

RESULTAAT

%

KLANTTEVREDENHEID