(0182) 350737 info@ctbb.nl
Selecteer een pagina

Infrastructurele werken

Advies, systems engineering en realisatie

CTBB B.V.

Civiel Technisch Bureau Bergambacht verricht werken aan de infrastructuur in binnen- en buitenruimten.

Van advies en systems engineering tot realisatie, van woonwijk tot kunstgrasveld, van bedrijfsterrein tot wegenbouw, van speeltuin tot parkgebied, van bodem tot waterwerk, CTBB levert duurzame voorzieningen voor de boven- en ondergrondse infrastructuur.

Fundamenteel beter

Advisering

De adviseurs van CTBB beschikken over een brede deskundigheid op het gebied van de aanleg, het beheer en het onderhoud van infrastructuren in buitenruimten. Zij worden ondersteund door ervaren specialisten uit de diverse vakgebieden en dragen zorg voor praktische oplossingen binnen budget. U doet uw voordeel met onze technische kennis, snelle werkwijze en klantgerichte flexibiliteit.

Projectadvies

Voordat u aanvangt met infrastructurele werken in de buitenruimte is het van belang een juiste inschatting te maken van de te verwachten werkzaamheden en zich eventueel voordoende onvoorziene omstandigheden. Een vroegtijdige signalering van relevante knelpunten voorkomt problemen tijdens de realisatie en na de oplevering. Wij zijn u graag van dienst met gericht advies betrekking hebbende op haalbaarheidsvraagstukken, de opstelling van het programma van eisen en het bestekschrijven.

Beheeradvies

Goed beheer, periodieke inspecties en tijdig onderhoud voorkomen in veel gevallen problemen als afwateringsoverlast, kabel- of leidingrot, disfunctionerende riolering en verzakkingen van bestratingen. Doordat infrastructurele voorzieningen in de loop der tijd intensiever worden gebruikt dan oorspronkelijk beoogt, kunnen op den duur versnelde slijtage en overbelasting optreden. CTBB stelt graag in samenspraak met u een kostenefficiënt beheerplan op waarmee acute problemen met vervelende gevolgschades kunnen worden voorkomen.

Onafhankelijk advies

Met CTBB beschikt u over een onafhankelijke adviseur die u de vrijheid geeft om zelf te bepalen welke aannemer er uiteindelijk voor de uitvoering zorg zal dragen. Natuurlijk heeft het grote voordelen indien u ook de uitvoering aan ons gunt. Doordat wij in een vroeg stadium bij uw project betrokken zijn, kunnen wij tijdig een daadkrachtig uitvoeringsteam, uitgerust met moderne machinerie en apparatuur, voor uw werk reserveren. Het inzicht in uw project, de lopende contacten, de korte communicatielijnen en een scherpe prijsstelling maken CTBB tot een leverancier waarop u kunt bouwen.